Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικού Ραδιοφώνου

Βεβαιώσεις συμμετοχής του σχολείου μας από την συμμετοχή μας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικού Ραδιοφώνου.

-Βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό _Κάν’ το ν΄ ακουστεί 2016_ (1)

-Βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό _Κάν’ το ν΄ ακουστεί 2016_