Πασχαλινές Λαμπάδες 2019

Οι πασχαλινές λαμπάδες, ως εικαστικές δημιουργίες, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μαθητών και υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τμημάτων. Έτσι όλα τα τμήματα του σχολείου συμμετείχαν στην κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων και τα αποτελέσματα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες!!