Φυσικές Επιστήμες και Πειράματα στο σχολείο μας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής, επισκέφθηκε το χώρο του σχολείου η ομάδα του Science is Fun της Ένωσης Ελλήνων φυσικών. Στόχος του προγράμματος ήταν να αναδειχθεί η μαγεία των φυσικών επιστημών μέσα από το πείραμα και το παιχνίδι.

Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν απλά καθημερινά υλικά, γεγονός που δείχνει τη σύνδεση των φυσικών και χημικών φαινομένων με την πραγματική ζωή. Η εκπαιδευτική δράση περιελάμβανε πειράματα από όλες τις επιστήμες, χημικές αντιδράσεις, φυσικά φαινόμενα, φωσφορούχα υλικά έως και ασφαλείς εκρήξεις!