Ανακοίνωση για την Πέμπτη 26/05/2016

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο ΔΕΝ θα λειτουργήσει την Πέμπτη 26/05/2016. Σας επισυνάπτουμε και την σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση